Plazmový generátor RPZ 15

Plazmový generátor RPZ 15 je experimentálny prístroj a nie je rozhodne určený na liečenie alebo ošetrovanie chorôb. RPZ 15 nie je zdravotná pomôcka.

Informácie ohľadne aplikácie a prenájmu strojového času pozri tu.

Predstavujeme Vám fotografie nášho plazmového generátora RPZ 15, ktorý využíva princíp bezkontaktného prenosu frekvencií podľa poznatkov a praxe priekopníka tejto metódy selektívneho ničenia mikroorganizmov - Dr Royala Raymonda Rifa. V súčasnej dobe sú na svetovom trhu dva prístroje, ktoré dosahujú čiastočné efektívnosti. Spoločnosť Z-technology sro zvolila pre svoju konštrukciu plazmového generátora úplne iný a úplne originálny postup výroby.

Pred tromi rokmi sa začalo s konštrukciou RPZ generátora (teraz ide o 15 verziu). Nechceli sme vtedy priemerný prístroj, chceli sme nadviazať na úspešnú konštrukciu Super Ravo Zapper - mať teda aj plazmový generátor, ktorý bude svetovým výrobkom. Po niekoľkých zle volených zapojeniach sa nám podarilo vyvinúť úplne unikátne obvody a tu Vám predkladáme fotografie finálnej verzie generátora.

Generátor bol v prevádzke od polovice roka 2008 a bolo uskutočnených niekoľko klinických posúdenia, ktoré ukazujú na absolútnu vynimočnosť tohoto prístroja.

Zatiaľ najúspešnejší komerčne ponúkaný plazmový generátor z kanadskej výroby pracuje maximálne do 200 kHz.

Držiteľ patentu na Rife / Bare zariadenia (americký vynálezca a konštruktér James Bare) dosahuje so svojimi výrobkami maximálne na frekvencii 500kHz.                                                                                                                                                                                    

Plazmový generátor českej konštrukcie spoločnosti Z-technology sro pracuje úplne presne, bez skreslenia výstupných impulzov od 5 Hz až do 900 kHz. Dostali sme sa na prvé miesto vo svete, ostatní výrobcovia zatiaľ nie sú technicky schopní takéto generátory zostrojiť.

James Bare nám poslal veľkú gratuláciu k obrovskému posunu vo vývoji týchto prístrojov a zaželal nám veľa úspechov v ďalšej činnosti.

Konštrukcia tohto generátora je doslova alchýmia, všetko musí byť úplne presné, veľa súčiastok je vyrábané len na účely nášho generátora a vývoj a výroba vysokonapäťových súčasťou je kompletne dodávaná výrobcom z USA. Na výstupe, ktorý zapaľuje plazmový výboj je napätie okolo 5 000 - 8000 Voltov, skokové prúdové nárazy dosahujú niekoľko stoviek ampérov.

Konštrukcia nášho plazmového generátoru predstavuje veľmi výrazný posun v tomto odvetví. Trubice, ktoré pulzy do okolia cca 15 m vysielajú, sú vyrábané s presným zložením vzácnych plynov, ktoré používal Dr R.R.Rife.

Ide o zatiaľ najdokonalejší prístroj tohto druhu, ktorý je v súčasnej dobe k dispozícii.

 

Technické parametre:

 

Frekvenčný rozsah:

Nižšia pásmo:

Vyššie pásmo:


Návod k inštalácii RPZ 15     Kontrola najaktuálnejšej verzie      Návod k použitiu RPZ 15     Patogeny Hulda Clark 1-118