Plazmový generátor RPZ 14

Plazmový generátor RPZ 14 je experimentálny prístroj a nie je rozhodne určený na liečenie alebo ošetrovanie chorôb. RPZ 14 nie je zdravotná pomôcka.

Informácie ohľadne aplikácie a prenájmu strojového času pozri tu.

Predstavujeme Vám fotografie nášho plazmového generátora RPZ 14, ktorý využíva princíp bezkontaktného prenosu frekvencií podľa poznatkov a praxe priekopníka tejto metódy selektívneho ničenia mikroorganizmov - Dr Royala Raymonda Rifa. V súčasnej dobe sú na svetovom trhu dva prístroje, ktoré dosahujú čiastočné efektívnosti. Spoločnosť Z-technology sro zvolila pre svoju konštrukciu plazmového generátora úplne iný a úplne originálny postup výroby.

Pred tromi rokmi sa začalo s konštrukciou RPZ generátora (teraz ide o 14 verziu). Nechceli sme vtedy priemerný prístroj, chceli sme nadviazať na úspešnú konštrukciu Super Ravo Zapper - mať teda aj plazmový generátor, ktorý bude svetovým výrobkom. Po niekoľkých zle volených zapojeniach sa nám podarilo vyvinúť úplne unikátne obvody a tu Vám predkladáme fotografie finálnej verzie generátora.

Generátor bol v prevádzke od polovice roka 2008 a bolo uskutočnených niekoľko klinických posúdenia, ktoré ukazujú na absolútnu vyjúmečnost tohto prístroja.

Zatiaľ najúspešnejší komerčne ponúkaný plazmový generátor z kanadskej výroby pracuje maximálne do 200 kHz.

Držiteľ patentu na Rife / Bare zariadenia (americký vynálezca a konštruktér James Bare) dosahuje so svojimi výrobkami maximálne na frekvencii 500kHz.                                                                                                                                                                                    

Plazmový generátor českej konštrukcie spoločnosti Z-technology sro pracuje úplne presne, bez skreslenia výstupných impulzov od 5 Hz až do 900 kHz. Dostali sme sa na prvé miesto vo svete, ostatní výrobcovia zatiaľ nie sú technicky schopní takéto generátory zostrojiť.

James Bare nám poslal veľkú gratuláciu k obrovskému posunu vo vývoji týchto prístrojov a zaželal nám veľa úspechov v ďalšej činnosti.

Konštrukcia tohto generátora je doslova alchýmia, všetko musí byť úplne presné, veľa súčiastok je vyrábané len na účely nášho generátora a vývoj a výroba vysokonapäťových súčasťou je kompletne dodávaná výrobcom z USA. Na výstupe, ktorý zapaľuje plazmový výboj je napätie okolo 5 000 - 8000 Voltov, skokové prúdové nárazy dosahujú niekoľko stoviek ampérov.

Konštrukcia nášho plazmového generátoru predstavuje veľmi výrazný posun v tomto odvetví. Trubice, ktoré pulzy do okolia cca 15 m vysielajú, sú vyrábané s presným zložením vzácnych plynov, ktoré používal Dr R.R.Rife.

Ide o zatiaľ najdokonalejší prístroj tohto druhu, ktorý je v súčasnej dobe k dispozícii.

Plánujeme zriaďovanie centier, ktoré budú generátorom RPZ 14 vybavené a široká verejnosť bude mať teda k pôsobeniu týchto prístrojov prístup. Zoznam týchto miest už čoskoro zverejníme na našich webových stránkach.

Veríme, že naša snaha bude odmenená spokojnosťou ľudí, ktorí spoznajú čo všetko tento svetový výrobok dokáže.

 

Technické parametre:

 

Frekvenčný rozsah:

Nižšia pásmo:

Vyššie pásmo:

Cena: 5200, - €  ( bez PC )

Možné doplnkové služby na požiadanie:
+ 50€ inštalácia softvéru na klientove PC ( inštalácia riadiaceho programu + inštalácia databáz klientov, databáz patogénov, komunikačných driverov...)
+ 35€/hod zaškolenie obslužneho personálu 
+ 50€ Odtieňovací reflektor na trubicu
+ 400€ bezpečnostný transportný kufor 

Cena je konečná, vrátane 20% DPH.


Návod k inštalácii RPZ 14     Kontrola najaktuálnejšej verzie      Návod k použitiu RPZ 14     Patogeny Hulda Clark 1-118