KONZULTÁCIE

       Pre klientov ponúkame konzultácie v oblasti detoxikácie, výživových doplnkov a ďalej informatívne analýzy patogénnej záťaže pomocou prístrojového vybavenia DIACOM a  F-Scan.

Pre konzultácie je samostatný cenník:

Nie je možná platba kartou, iba v hotovosti, prípadne bankovou aplikaciou - (Square-kod)

Pri nedodržaní termínu alebo odhláseni sa menej ako 24 hodín pred návštevou je termín spoplatnený 50% uhradou. Inak nebude poskytnutý daľší termín.

Výkony informatívnej analýzy pomocou  programovo-prístrojového  komplexu DIACOM-Lite-FREQ

Cena

 

Vstupná konzultácia (cca. 1-2 hod.)  Podľa individuálnej požiadavky klienta zahŕňa niektoré  z možností : skenovanie vybraných problematických orgánov, harmonizáciu,  zisťovanie alergénov, výber potravín a liečivých rastlín, prípravkov,  testovanie ich vhodnosti, konzultovanie súčasného stavu a poradenstvo v oblasti detoxikácie organizmu.

 

48 EUR

 

Kontrolná konzultácia (cca 30min. - 1 hod.)   Kontrola a porovnanie vývoja stavu, skenovanie vybraných problematických orgánov, harmonizáciu,  testovanie vhodnosti klientom prinesených prípravkov.

 

24 EUR

 

Výkony informatívnej analýzy pomocou  prístroja F-Scan 4

Cena

 

Individuálny scan a vytvorenie cielenej dávky + použitie plazmy na odstránenie najexponovanejšich škodlivých frekvencii (cca. 1 hod.)   Možnosť tvorby dávky pre následnú návštevu, prípadne nahratie plnej aktuálnej dávky do vlastného Zapperu pre následné použitie doma.

 

24 EUR

 

Výkony  pre systémy Zapper

 

Krátkodobý prenájom prístroja RPZ 14 - Plazmový generátor - spustenie dávok

 1 - hod.  20 € / každá ďalšia osoba + 4 € / max 4 osoby  (teraz akcia pre rodiny a skupiny - poplatok za každú ďalšiu osobu dočasne zrušený)

- U neplnoletých musí byť 1 osoba ako doprovod. Táto sa do počtu nezahŕňa.
- Zvieratá nie sú z hygienických dôvodov prípustné.

20 EUR/ hod

Zaškolenie  - konzultácia - využitie - servisne práce

 Podľa  individuálnej požiadavky klienta zahŕňa :
  • zaškolenie  do zásad a princípov používania frekvenčných prístrojov,
  • zaškolenie do  programovania vlastných frekvencií na generátore Super-Ravo-Zapper,  
  • oboznámenie s doporučenými a overenými spôsobmi používania,  
  • oboznámenie s celou radou prístrojového vybavenia Zapper,
  • možnosti  použitia a predvedenia  RZP 14 (Plazma),
  • Inštalácie, opravy.  

24 EUR/hod

 

Cenník platný od 1.5.2015

Tel: +421 948 702 204


UPOZORNENIE: Nič na tejto stránke a ani zo záverov konzultácie, či analýz nie je mienené ako lekárske odporúčanie pre akékoľvek zdravotné problémy a ani ako náhrada kvalifikovanej liečby. Prosíme kontaktujte a poraďte sa so svojím lekárom alebo kvalifikovaným zdravotníckym odborníkom, pokiaľ potrebujete lekársku radu alebo lekárske ošetrenie.