Generátor koloidného striebra GKS 100 Forte  (Info o koloidnom striebre)

S generátorom koloidného striebra GKS 100 Forte si môžete vyrábať veľmi kvalitné suspenziu (koloid) s vysokým obsahom nanočastíc striebra. Tieto častice sú veľké od stotín nanometrov (samotné jednotlivé ióny striebra) až do veľkosti niekoľkých nanometrov.

Zostava generátora GKS 100 - napájací zdroj, generátor GKS 100 Forte, 2 ks strieborných elektród s čistotou 99,99%, laserový indikátor Tyndallovho efektu, obal na zostavu.

Veľkosť častíc a výsledná kvalita výsledného koloidu závisí od dodržiavania podmienok, ktoré je nutné pri výrobe koloidného striebra dodržiavať.

Výroba KS pomocou generátora GKS 100 Forte je oproti iným generátorom pomerne dlhšie, kvalita výsledného KS je však jednoznačne najlepšie, čím je zabezpečená maximálna účinnosť pri likvidácii plesní, baktérií a vírusov. Výsledný roztok KS je číry a dlhším skladovaním sa jeho farba (a tým aj kvalita) takmer nemení.

Generátor GKS 100 Forte využíva presne načasované intervaly pre skokové prepólovaniu strieborných elektród, ktoré sú zhotovené z 99,99% čistého striebra. K týmto elektródam je výrobcom dodávaný medzinárodne uznávaný atest o rýdzosti.

Vyššie uvedené časové intervaly spolu s presným prúdovým zaťažením elektród, ktoré sa automaticky postupne jemne mení pri zmene vodivosti koloidu nasýtením nanočastíc striebra, stojí za najlepšou kvalitou výsledného roztoku KS.

Výroba KS je cez vyššie popisované technické prednosti vybavenie generátora GKS 100 Forte užívateľsky veľmi jednoduchá. Do pohára s obsahom IS 0,5-0,8 litra nalejete len destilovanú vodu (predtým odporúčame pohári destilovanou vodou vypláchnuť), strieborné elektródy, opláchnuté destilovanou vodou vložíte do zdierok a generátor položíte na okraj pohára. Do napájacej zdierky generátora zasuniete zdrojový konektor a zdroj pripojíte do zásuvky el. siete.

Červená kontrolka "ON" začne svietiť a výroba KS je začatá. Proces výroby je ukončený približne po 7-12 hodinách (podľa množstva, teploty a kvality použitej vody ...) a je signalizovaný rozsvietením zelenej kontrolky. Proces sa dá urýchliť zahriatím destilovanej vody (max. na 45 stupňov Celzia). Proces výroby KS je v prípade generátora GKS 100 Forte výrazne dlhší oproti ostatným výrobkom ale výsledný produkt je kvalitatívne na tej najvyššej úrovni a aj tu platí - je lepšie si počkať na kvalitu, ako používať rýchlo vyrobenoý nekvalitný produkt. Viac v rubrike Koloidné striebro

Koncentrácia KS je v tomto prípade cca: 20 ppm Takto vyrobený koloid striebra vyniká v porovnaní s ostatnými roztokmi KS maximálnou účinnosťou likvidácie choroboplodných mikroorganizmov a minimálnou stratou účinnosti pri dlhšom skladovaní.

Generátory, ktoré vyrábajú KS behom niekoľkých minút alebo hodín nie sú schopné vyprodukovať v žiadnom prípade rovnako kvalitné KS. Takto neprofesionálne vyrobené roztoky sú pre vnútorné použitie nevhodné až nebezpečné a ich účinnosť je veľmi sporná.

Ak presvietime  v absolútnej tme vodný stĺpec vyrobeného KS priloženým laserovým indikátorom, viditeľný lúč ukazuje v KS jemnú stopu. Táto jemnástopa ukazuje práve na vysokú kvalitu vyrobeného koloidu. Tento jav sa nazýva Tyndallov efekt a je jedným z dôležitých nástrojov, ako merať kvalitu koloidného striebra.

  

Tyndallov efekt koloidného striebra vyrobeného pomocou GKS 100 Forte - laserový lúč prechádza destilovanou vodou (vpravo) bez zobrazenia. Roztok koloidného striebra (vľavo) pri prechode laserového lúča zobrazuje v šere jemnú, viditeľnú stopu. Práve táto jemná stopa ukazuje na vysokú kvalitu koloidného striebra.

 

Prednosti kvalitného KS vyrobeného generátorom GKS 100 Forte:

 

Generátor GKS 100 obsahuje: