Destilačný prístroj WD 943 (info o destilovanej vode)

Tento praktický destilačný prístroj pripravuje vynikajúcu kvalitnú vodu najlepšou metódou čistenia vody.

V prírode sa voda z tokov, morí, jazier a rastlín vyparí. Počas tohto procesu zmeny skupenstva z kvapalného na plynný, všetky tuhé látky, ktoré boli v rozpustenom stave prítomné vo vode, ostávajú nazvyš. Vo forme vodnej pary vystúpia, kondenzujú sa a nakoniec ako zrážky padajú späť na zem.

Destilačný stroj WD 943 pracuje na rovnakom princípe.

Počas prevádzky sa zvyšuje teplota vody, a popri tom prepustené prchavé plyny sú vypustené cez malý otvor. Potom voda dosiahne teplotu 100 stupňov a zničí baktérie, vírusy a iné zárodky. Ak sa horúca voda vyparí, všetky druhy chemikálií (napr. pesticídy, zvyšky po liekoch, hor-móny atď.), vírusy, soli a jednotlivé nečistoty zostanú vo variči. Vystupujúca vodná para sa dostane do hornej časti krútiaceho chladiaceho zariadenia, tam sa schladí a vytvorí sa destilovaná voda najvyššieho stupňa čistoty. Prípadné pozostatky zapáchajúcich a chuťových látok filter s aktívnym uhlím dokonale odstráni.

Detailné zobrazenie prístroja

Tipy a nápady týkajúce sa spotreby destilovanej vody

 

Technické údaje :

Vonkajšie rozmery: 

Priemer 20 cm x Výška 36 cm

Vnútorný materiál:

Ušľachtilá oceľ

Vonkajší materiál:

Ušľachtilá oceľ

Materiál chladiacej špirály:

Ušľachtilá oceľ

Zberná nádrž:

Sklenená

Elektrické pripojenie:

580 W, 230 V striedavý prúd

Množstvo produkcie vody:

asi 0,6 litra za hodinu, 14 litrov denne

Netto hmotnosť (bez vody):

3,8 kg

Záruka:

24 mesiacov