Royal Raymond Rife

(1888 - 1971)

Royal Raymond Rife bol špičkový vedec a mikrobiológ, ktorý vyvinul optický mikroskop, poskytujúci zväčšenie a rozlíšenie ktoré nebolo do dnešných dní prekonané. Mikroskop bol schopný, cez špeciálnu kremennú optiku a optickú heterodyningovú techniku, získať veľmi vysoké rozlíšenie. Jeho mikroskopy predčili teoretické limity obyčajného viditeľného svetla v mikroskopii.

Rife objavil zhodou náhod techniku pre úspešnú likvidáciu pôvodcov ochorení s využitím rezonančných generátorov. Pri pozorovaní živých baktérií a vírusov pod svojím unikátnym mikroskopom zistil, že jednotlivé druhy mikroorganizmov reagujú na elektrické frekvenčné pole a že dokonca niekedy dôjde k ich zničeniu po veľmi krátkej dobe. Tento poznatok odštartoval jeho celoživotný výskum, na ktorého konci však nebol jeho vysnívaný cieľ - lacný liek pre smrteľne chorých ľudí. V priebehu výskumov však Rife demonštroval veľa svojich prevratných teórií - napr kultiváciu vírusu rakoviny (bol presvedčený, že rakovinu spôsobujú vírusy a prostredie, v ktorom tieto vírusy prežívajú ..) Tento vírus nazval BX a zistil, že tieto vírusy pod jeho mikroskopom vyžarovali po zalomeí monochromatického lúča sýto červenú farbu. Neskôr Rife objavil, že každý druh mikroorganizmu na jeho mikroskope vyžaroval jedinečné farebné spektrá a mal jasné sfarbenie. V rokoch 1921-1922 Rife spozoroval, že keď ožiari tieto patogénne mikroorganizmy špecifickými frekvenciami, po krátkej chvíli tieto mikroorganizmy doslova explodujú. Od tohto objavu sa Rife venoval tomuto fenoménu až do svojej smrti. Pán Roal Raymond Rife objavil úplne nový spôsob liečby chorôb, ktorý by vo vyspelej civilizácii predznamenal úplnú revolúciu v liečbe chorôb. Bohužiaľ sa tak nestalo ... Rife vo svojich výskumoch došiel k záverom, že je nutné zastaviť vývoj patogénnych mikroorganizmov tým, že sa preruší ich vývojové štádium alebo tým, že ich donúti aby sa menili v nepatogénny formy.

Elektrické zvukové frekvenčne kladne vyvážené impulzy dokážu tieto mikroorganizmy zničiť, alebo narušiť ich "maskovací" obal na membránach, ktorý mätie náš imunitný systém. Po narušení obalu imunitný systém začne tieto mikroorganizmy ničiť a dochádza tak k samovoľnému uzdraveniu.

Rife ožaroval patogénne mikroorganizmy modulovanou rádiovú frekvenciou produkovanou RF plazmovým žiaričom.

Rife mal k dispozícii svoj originálny zoznam frekvencií získaný starostlivú metódou ladenia generátora zvukového kmitočtu súčasne s pozorovaním choroboplodných vzoriek pod jeho unikátnym mikroskopom. Na tomto zozname pracoval s niekoľkými špičkovými mikrobiológmi, ktorí mu pomáhli v určovaní rôznych foriem mikroorganizmov. Pri tomto pozorovaní bol prvýkrát popísaný úplne nový jav - tzv pleomorfismus ("premena" patogénu v určitom prostredí na úplne iný patogén ...)

Rifeho zoznam obsahoval úplne presné frekvencie 15 rôznych baktérií a vírusov, ktoré získal počas svojich dlhých a veľmi náročných výskumov. Pomocou týchto frekvencií demonštroval pred lekárskou komisiou napr. u 14 beznádejne chorých pacientov s rakovinou účinkami svojho generátora. Mal stopercentný úspech a všetci títo pacienti boli počas cca. troch mesiacov vyliečení . Celá liečba spočívala zjednodušene v tom, že pacienti boli trikrát týždenne na tri minúty vystavení žiareniu Rifeho generátora s plazmovým žiaričom, ktorý prenášal bez fyzického kontaktu presne nastavenej frekvencie. Táto fenomenálne demonštrácia uzdravenia (pre vtedajšiu medicínu) nevyliečiteľných pacientov bola však paradoxne začiatkom konca jeho kariéry. Bol po mnoho rokov perzekuovaný, niekoľkokrát uväznený a cez nespochybniteľné úspechy jeho absolútne novej metódy nedošlo k masovému rozšíreniu týchto generátorov a pokračovaniu výskumu. Každému normálne mysliacemu človeku je jasné, kto na zastavenie tejto liečby mal najväčší záujem ... Rife zomrel opustený vo veku 83 rokov (!) Na predávkovanie kombinácie barbiturátov a alkoholu v úplnom zabudnutí. Tajomstvo jeho presných frekvencií, ktoré údajne dokázali zvrátiť aj posledné štádia rakoviny, nájdu snáď opäť cestu k tým, čo ho najviac potrebujú - k chorým ľuďom. Na pravidelných Rifeho konferenciách výskumníci z celého sveta oznamujú pokroky a úspechy pri liečbe pomocou Rifeho generátorov a sme snáď už veľmi blízko opätovnému nájdeniu „lieku“ na väčšinu zhubných chorôb. V Kanade bol napriek veľkým ťažkostiam schválený v nedávnej dobe ako prvý na svete jeden z generátorov s plazmovým žiaričom ako lekársky prostriedok. V dobe internetu je veľmi komplikované zastaviť šírenie informácií o úspešnej liečbe chorých ľudí, čo je pre chorých veľmi dobrá správa. Ale je veľká škoda, že Royal Raymond Rife nemal možnosť svoju prácu úspešne dokončiť. Veľa ľudí by nemuselo prežívať ťažké chvíle pri podávaní chemoterapie a iných veľmi "účinných" liekov, ktoré majú veľa nežiaducich vedľajších účinkov. Naša súčasná svetová medicína cez svoje nepopierateľné úspechy pri mnohých chorobách stále nemá kvalitné a úspešné lieky, ktoré by postihnutých ľudí zbavili fyzického a psychického utrpenia. Rife mal v rukách neuveriteľnú zbraň proti väčšine chorôb - stopercentnú účinnosť bez akýchkoľvek negatívnych vedľajších účinkov. Je veľmi smutné že v rozšírení tejto metódy zabránili tí, ktorým mala priniesť veľký úžitok - ľudia.

 

Tu je jeho príbeh ...

Predstavte si na chvíľu, že ste venovali veľa rokov namáhavému výskumu a že ste objavili neuveriteľne jednoduchý, elektronický prístup k liečeniu doslova každej choroby spôsobené vírusmi a baktériami. Tento objav by ukončil bolesť a utrpenie nespočetných miliónov ľudí a zmenil navždy pozemský život. Pre celý lekársky svet by ste boli v úcte a vážnosti a tiež by ste dostali, nepredstaviteľnú finančnú odmenu. Chceli by ste zažiť túto skutočnosť?

Bohužiaľ najväčší lekárski géniovia v celej histórii zažívajú opak predchádzajúceho scenára. V skutočnosti je celá história medicíny plná príbehov geniality zradenej spiatočníckym myslením a žiarlivosťou, ale nejžalostnějšie je to, že sa tak deje často z túžby po peniazoch az chamtivosti.

V devätnástom storočí sa Ignác Semmelweiss usilovne snažil presvedčiť chirurgov, aby sterilizovali svoje nástroje a používali sterilné chirurgické postupy. Louis Pasteur bol zosmiešňovaný dlhé roky pre jeho teóriu, že baktérie môžu spôsobovať choroby. Iní zdravotnícki vizionári skúsili taktiež veľa ustrkovánias a posmechu, keď sa snažili spochybniť lekárske dogmy, vrátane takých legiend ako bol Conrad Roentgen a jeho lúče. William Morton pre podporovanie myšlienky na anestéziu, William Harvey pre jeho teóriu krvného obehu, a mnoho iných vrátane: WF Kocha, Reviciho, Burzynskeho, Naessensena, Prior, Livingstona, Hoxseye a hŕbu ďalších. Ortodoxná medicína veľkých peňazí sa snaží neutralizovať a zničiť tých, ktorí môžu ohroziť jej zisky a dosť často sa stáva, že takýto vizionári platia za svoje kacírstvo skutočne veľkú cenu.

Predstavte si, že ste objavili novú terapiu, ktorá môže vykoreniť všetky infekčné choroby vrátane rakoviny, ale doteraz, vy ani váš liek nie sú všeobecne známe. Čo urobíte ďalej? Výskumné inštitúcie môžu privítať vašu správu, ako ohromujúci objav a budú vzrušení keď uvidia, že máte liek na choroby, ktorých výskum a liečba stojí ročne stovky miliónov. A možno tiež nebudú chcieť o tejto veci počuť. Pýtate sa prečo? Pretože sú na svojom výskume ekonomicky závislí a nebudú radi, keď sa objaví niečo, čo by ich mohlo ekonomicky ohroziť. Potom môžete na úspešné presadenie svojho výskumu do praxe zabudnúť.

Ďalej môžete ísť a odovzdať svoj objav predstaviteľom farmaceutického priemyslu. Myslíte, že ich bude zaujímať všeobecný prospech ľudstva? Uvedomte si, že to čo ponúkate, môže s konečnou platnosťou zničiť ich miliardové zisky v celosvetovom meradle. To čo ponúkate, urobí z ich po celé desaťročia budovaný, neobyčajne výnosný obchod, zbytočný a zastaraný. Verte tomu, že urobia všetko preto, aby váš vynález neuzrel svetlo sveta. V stávke je pre nich príliš veľa.

Vezmite si ako je úžasné, že jediným nákladom na prevádzku tohto prístroja, je elektrická energia. Je absolútne šetrný k pacientom, ktorí nestrácajú svoje vlasy a ani svoje životné úspory. Žiadny z pacientov nie je smrteľne chorý od chemoterapie, radiačnej liečby a ani nie je poznačený žiadnym chirurgickým zákrokom. Ale veľa priaznivcov z radov lekárov asi nenájdete, ale sú aj iní odvážni a pokrokoví čo sa nebojí presadiť netradičné postupy.

Môžete skúsiť osloviť nemocnice a veľké kliniky, ale asi budú neradi počuť, že zákroky na uzdravenie pacienta je možné vykonávať aj bez hospitalizácie, v ktoromkoľvek malom lekárskom zariadení a že vďaka vám prídu o prácu.

Pokiaľ ide o zdravotné poisťovne, tak možno budú potešení, že nemusí investovať do nemocníc, kde personál nemá príliš práce a čaká spravidla len na to, až si niekto zlomí nohu alebo sa vybúra v aute. Alebo ako potešíte majiteľa akcií, farmaceutických firiem. Asi tiež nie veľmi.

Pravdepodobne jediní priatelia, ktorých budete mať, budú pacienti a progresívni lekári, ktorí vidia zmenu ako príležitosť uzdravovať svojich pacientov, skôr než ako hrozbu ustanovenému peňažnému a výrobnému monopolu. Títo ľudia to skutočne ocenia.

Prečo táto neobyčajná liečba upadla do zabudnutia a čo sa s ňou stalo ? Toto je jedna z najčiernejších epizód v histórii ľudstva. Táto elektronická terapia bola sabotážou s úspechom potlačená, nemilosrdnou skupinou bezohľadných a chamtivých mužov. Znova sa začala táto liečba prakticky objavovať na poli alternatívnej medicíny v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia vďaka kanadskej lekárke a veľmi odvážne žene Dr.Hulde Regehr Clarkovej.

Toto je príbeh vynikajúceho vedca, Royala Raymonda Rifeho, jeho prístroja a jeho prevratných objavov. Možno už ste o tomto mužovi počuli a alebo tiež vôbec nebudete veriť, že je niečo také možné. To je vaše slobodné rozhodnutie, ale závery si nechajte, až prečítate tento článok a vyhľadáte si ďalšie potrebné informácie. Bola celá rada vynikajúcich lekárov a lekárskych autorít, ktorí spolupracovali s Rife a úplne jednoznačne potvrdili správnosť jeho poznatkov v praxi.

Jediná cesta ako preveriť správnosť tohto materiálu je tá, že si všetko preveríme sami a urobíme si vlastný názor. Bohužiaľ je treba mať na pamäti, že lekárska literatúra a klinické testy, sú dosť často zmanipulované a sú ovplyvnené komerčným záujmom určitých subjektov.

Teraz sa spoločne obraciame k životnému príbehu najúžasnejšieho lekárskeho priekopníka 20 storočia.

Royal Raymond Rife sa narodil v roku 1888 a zomrel v roku 1971. Po svojich štúdiách na John Hopkins University Rife vyvíjal technológie, ktoré sa ešte dnes bežne používajú v optike, elektronike, radiochemii, biochémiu, balistike a letectve. Na základe týchto poznatkov bol vyvinutý aj jeho generátor frekvencií pre ničenie choroboplodných zárodkov, baktérií a vírusov v ľudskom tele.

Za svoju prácu dostal 14 významných svetových ocenení a získal čestný doktorát univerzity v Heidelbergu. V priebehu 66 rokov projektoval a staval lekárske prístroje. Pracoval pre firmu Zeiss Optic, pre vládu USA a pre niekoľko súkromných mecenášov. Najvýznamnejšie z nich bol milionár Henry Timkin.

Vzhľadom tomu, že bol Rife vzdelaný v rôznych odboroch, hľadal svoje odpovede intuitívne aj za hranicami vedecké štruktúry tej doby. Zvládol mnoho vedeckých disciplín a jeho vedomosti vydali za znalosti celého tímu vedcov z rôznych oblastí vedy. Tak vznikala nová technológia, ktorú najprv Rife vynašiel a potom aj sám zdokonaloval.

Medzi Rifeho vynálezy patrí, ultrafialový mikroskop, mikro-skalpel a mikro-manipulátor a rad ďalších vecí. Keď posúdite jeho hojné úspechy, pochopíte, ako jeho myseľ bola všestranne nadaná.

V roku 1920 dokončil stavbu prvého vírusového mikroskopu na svete. V roku 1933 zdokonalil túto technológiu a postavil neuveriteľne komplexný univerzálny mikroskop, ktorý mal takmer 6000 súčasti a bol schopný zväčšiť na 60 000 násobok normálnu veľkosť. S týmto unikátnym mikroskopom, sa Rife stal prvým človekom na svete, ktorý videl živé vírusy a po dlhú dobu bolo jeho zariadenie jediné, ktoré niečo podobné mohlo ukázať.

Moderné elektrónové mikroskopy okamžite zabíjajú, to čo je pod nimi a potom môžeme sledovať len mŕtve zvyšky organizmov. V Rifeho mikroskopu bolo v reálnom čase vidieť, ako vírusy menia formu a množia sa, reagujú na karcinogénne látky a ako sa zdravá bunka mení v rakovinové bunky.

Ako bol Rife schopný dosiahnuť tak pozoruhodné výsledky v čase keď ešte elektronika a lekárstvo, nebolo na takom stupni vývoja ako dnes. Môžeme si prebrať pár technických detailov z funkcie prístroja.

Rife najprv starostlivo identifikoval spektroskopom, individuálny podpis každého mikroorganizmu. Potom pomaly otáčal kremenným optickým hranolom, až dosiahol potrebnú vlnovej dĺžky, ktorá dopadla na skúmaný mikroorganizmus. Požadovaná vlnová dĺžka bola vybraná preto, lebo rezonuje sa spektrografickým podpisom tohto mikroorganizmu. Každá molekula totiž osciluje svojou vlastnou frekvenciou. Atómy, ktoré sa spoločne formujú v molekuly, sú držané v molekulárnom usporiadaní, kovalentnými energetickým zväzkom, ktorý vysiela aj absorbuje svojou špecifickou elektromagnetickú frekvenciu. Neexistujú dve molekuly, ktoré by mali rovnakú frekvenciu alebo energetický podpis. Rezonancia zosilnie vyžarovanie rovnako, ako keď sa zlúčia dve oceánske vlny.

Mikroorganizmus, ktorý je normálne neviditeľný pri dennom svetle, sa zrazu rozžiari a stane sa viditeľným, keď je farebná frekvencia a rezonancie zhodná s ich vlastným Spektroskopickým podpisom. Rife bol tak schopný sledovať inak neviditeľné organizmy, ako napádajú telesné tkanivá a videl ich tak, ako ich nemohol vidieť nikto iný bežným mikroskopom.

Viac ako 75% organizmov, ktoré mohol vidieť Rife vo svojom mikroskopu, sú viditeľné, len v ultrafialovom svetle. Ale ultrafialové svetlo ľudské oko nevidí. Rife prekonal toto obmedzenie použitím záznějové techniky, ktorá sa stala bežnou s príchodom rozhlasového vysielania. On osvetlil mikroorganizmus, (zvyčajne vírus alebo baktériu) dvoma rôznymi frekvenciami ultrafialového svetla, ktoré rezonovalo s jeho spektrálnym podpisom. Tieto dve vlnové dĺžky produkujú interferenciu, ktorú zlúčil dohromady. Táto interferencia, už mala takú vlnovú dĺžku, že už bola v rozsahu spektra, viditeľného ľudskému oku. Takto urobil Rife mikroorganizmy (baktérie a vírusy) viditeľné bez ich zabitia spôsobom, ktoré dnešné elektrónové mikroskopy neumožňujú.

V roku 1930 bol Rife už tak ďaleko pred svojimi kolegami, že nemohli pochopiť, ako to všetko vlastne robí, a preto často cestovali za ním do jeho laboratória v San Diegu, aby si prezreli jeho mikroskop.

Jedným z nich bola pani Virginia Lewingstonová, ktorá sa nakoniec presťahovala z New Jersey, do Point Loma v San Diegu, ktoré leží neďaleko Rifeho laboratórií a stala sa jeho častým hosťom. Virginie Lewingstonová, dostala celú radu ocenení za rozpoznanie mikroorganizmov spôsobujúcich rakovinu a svoje práce, začala publikovať po roku 1948.

Royal Rife prvýkrát identifikoval ľudské rakovinové vírusy už v roku 1920. Rife urobil viac než 20 000 neúspešných pokusov s transformáciou normálnej bunky do bunky nádorovej. Nakoniec pri pokusoch uspel a ožiarený rakovinový vírus, prešiel cez ultra jemný filter a bol vstreknutý do tela laboratórnych zvierat. Z rovnakej kultúry potom Rife následne po sebe vytvoril 400 nádorov na laboratórnych zvieratách. Všetko bolo starostlivo zaznamenané, nafotené a nafilmované. Rife pomenoval rakovinový vírus Cryptocides primordiales (BX).

Virginia Livingstonová vo svojich zápisoch, premenovala tento vírus na progenitory Cryptocides. Royal Rife nebol v jej písomnostiach nikdy spomenutý (!). Rife dostával veľmi málo ocenenia za svoje monumentálne objavy - bol nenáročný vedec, ktorý sa skôr venoval svojim objavom, ako povesti a sláve. Jeho odpor k lekárskej politike, (ktorý si mohol dovoliť, vďaka svojim mecenášom) ho neskôr zanechal v nevýhode, keď ho mocné sily napadli. Vplyvom mocných ľudí z farmaceutického priemyslu, bolo vyradené jeho dielo z lekárskych písomností, a preto niet divu, že o ňom dnes vie minimálny počet ľudí.

Rozpútala sa zúrivá diskusia medzi tými, ktorí videli meniace sa formy vírusov pod Rifeho mikroskopom a medzi tými kto nič nevideli a neverili. Medzi tými ktorí urobili záver, bez toho aby sa zaujímali o skutočnosti, bol aj vplyvný lekár Dr Thomas Rivers.

Rivers tvrdil, že Rifeho mikroskop nič neodhalil a že nie je žiadny dôvod veriť tejto teórii. Bohužiaľ, rovnaký argument je používaný dodnes v hodnotení, mnohých iných alternatívnych lekárskych postupov. Ak tam nie je žiadny precedens, tak postup nemôže byť platný. Nič nemôže presvedčiť zavretú myseľ. Väčšina z tých, ktorí mali k Rifeho výskumu záporné stanovisko, nikdy jeho mikroskop ani nevidela, pretože cestovať do San Diega bolo dosť nepohodlné a lietadlom v tej dobe pomerne riskantné. A tak diskusia o životnom cykle vírusov bola rozhodnutá v prospech tých, ktorí sledujú zamrznutý obraz v elektrónovom mikroskope pred tými, ktorí sledujú životný cyklus vírusov v reálnom čase.

Mnoho lekárov a vedcov odvtedy potvrdilo objav rakovinového vírusu a jeho mnohotvárnu povahu. Uskutočnilo mnoho ďalších laboratórnych experimentov, vrátane použitia mikroskopu Gastona Naessense. Rife tiež pracoval spoločne s mnohými špičkovými vedcami a lekári tej doby, ktorí potvrdili alebo schválili rôzne oblasti jeho práce. Tu sú niektoré mená: EC Rosenow (dlhoročný šéf bakteriologické kliniky v Mayo), Arthur Kendall (riaditeľ Northwestern Medical School), Dr George Dock (medzinárodne uznávaný lekár), Alvin Foord (slávny patológ), Rufus Klein-Schmidt (prezident USC) , RT Hamer (riaditeľ Paradise Valley Sanitarium), Dr Milbank Johnson (riaditeľ AMA Southern Kalifornia), Whalen kortizónu (hlavný lekár Santa Fe Railway), George Fischer (detská nemocnica New York), Edward Kopps (Metabolic Clinic, La Jolla), Karl Meyer (Hooper Foundation, SF), M. Zite (Chicago University) a celý rad ďalších vynikajúcich odborníkov.

Rife ignoruje všetky diskusie a namiesto toho sa sústreďuje na vylepšenie svojej metódy ničenia vírusov. K zabitiu vírusov používa rovnaký princíp ako na ich zviditeľnenie. Tým princípom je rezonancia.

Zväčšoval silu ich prirodzenej frekvencie, na ktorej rezonujú, až došlo k ich deformácii a rozkladu. Táto frekvencia bola Rife nazvaná ako smrteľný oscilačný pomer, alebo tiež, 'MOR' a nedochádzalo pri nej k žiadnemu poškodeniu okolitých tkanív.

Dnešné moderné Rifeho prístroje zobrazujú presnú frekvenciu na displeji. Tento princíp môže byť demonštrovaný tak, že pri použití určitej frekvencie, môžeme rozbiť pohár na víno. Je tomu tak preto, že pohár rezonuje na určitej presnej frekvencii, ktorá ho dostane do rezonancie. Všetko ostatné má inú frekvenciu, a preto je zničený iba pohár. Existujú doslova stovky triliónov rezonančných frekvencií a každá molekula určitého druhu má svoju vlastnú frekvenciu.

Rife pracoval mnoho rokov a niekedy aj 48 hodín bez prestania, aby objavil frekvencie, ktoré zničia pôvodcu napr. oparov, detskej obrny, miechové meningitídy, tetanu, chrípky a ďalších choroboplodných mikroorganizmov.

V roku 1934 univerzita v južnej Kalifornii vymenovala osobitný výskumný lekársky výbor, ktorý mal sledovať pacientov smrteľne chorých rakovinou, ktorým už vtedajší medicína nedokázala pomôcť. Liečba bola vykonávaná v krajskej nemocnici v Pasadene v Kalifornii. Tím zahŕňal skupinu lekárov a patológov a ich úlohou bolo skúmať pacientov a preveriť, či zostanú nažive pri použití Rifeho prístroja aspoň po dobu 90 dní.

Po uplynutí 90 dní založil výbor takýto záver: celých 86,5% pacientov bolo úplne vyliečených, zvyšných 13,5% pacientov sa úplne vyliečilo v priebehu ďalších 4 týždňov. To znamenalo, že celkový úspech Rifeho liečebné technológie, bol 100%.

Tento "pokus" bol starostlivo zdokumentovaný a dopodrobna popísaný. Celá liečba spočívala v tom, že pacienti sa dostavili trikrát týždenne do miestnosti, kde bol umiestnený Rifeho generátor frekvencií s plazmovou trubicou. Každý pacient bol pri jednej návšteve vystavený trojminutovému pôsobenie tohto generátora.

To bolo celé liečenie - (teda žiadne tabletky alebo roztoky ktoré sú vznešene nazývajú chemoterapia ...)

Dňa 20. novembra 1931 bol usporiadaný v Pasanedě na majetku Dr Milbanka Johnsona banket na počesť Royala Raymonda Rifeho. Banketu sa zúčastnilo 44 najrešpektovanejších lekárskych autorít tej doby a oslavoval sa koniec všetkých chorôb. Tu je zoznam lekárskych autorít, ktorí sa vtedy banketu zúčastnili.

Dr Arthur I. Kendall

Dr S. Fosdick Jones

Dr CM Hyland

Dr Alvin G. Foord

Dr VL Andrews

Dr Milbank Johnson

Dr Rufus B. Von Klein Scmidt

Dr Wayland Morrison

Dr FCE Mattison

Dr Joseph Heitger

Dr EM Hal

Dr CW Bonynge

Dr EW Butt

Dr AS Heyt

Dr EW Lanson

Dr AH Zeiler

Dr RW Hammack

Dr CD Manera

Dr Ellis Jones

Dr Allen B. Kanaval

Dr Sanwel J. Tattison

Dr J. BrandoBruner

Dr D. George

Dr OO Witherbee

Dr Harold Witherbee

Dr BO Raulston

Dr Linford Lee

Dr George Kress

Dr Albert Ruddack

Dr Richard Winter

Dr M. Aubrey Davidson

Dr WH Sooins

Dr Walter V. Bree

Dr CE Zobell

Dr B. Winter Gonin

Dr OC Grunner

Dr James B. Couch

Dr KF Meyer

Dr Arthur W. Yale

Dr EL Walker

Dr EC Rosenow, Sr.

Dr EFF Coppa

Dr Royal Lee

Dr Lee DeForest

 

Ale už v roku 1939 väčšina z týchto doktorov a vedcov, popierala, že by sa niekedy s Rife stretla. Čo sa to stalo, že toľko brilantných ľudí, začalo mať pamäťovú vadu? Vyzerá to, že sa správy o Rifeho zázrakoch sa smrteľne chorými pacientmi, dostali do nesprávnych uší. Spomínate na hypotetické úvahy na začiatku článku, ako sme uvažovali o tom, čo by sa stalo, keby bol objavený liek na všetky choroby? Môžeme zistiť, čo sa dialo ďalej.

Najprv bol pokus, od Rifeho kúpiť jeho vynález. Nie je ťažké uhádnuť, ako by jeho vynález skončil. Podobných vynálezov, ktoré by obrovskou mierou prispeli k dobru a prospechu celého ľudstva, leží v trezoroch na tisíce. Morris Fishbein bol vyslaný ako zástupca AMA (Americkej lekárskej asociácie) s ponukou, ktorú Rife údajne, nemôže odmietnu. Rife však odmietol. Nie sú známe presné podrobnosti tejto ponuky. Poznáme ale podmienky, ktoré ponúkol Fishbein, Harrymu Hoxeyovi, aby získal kontrolu nad jeho bylinnou liečbou rakoviny. Fishbein, zastupujúci AMA, by poberal počas deviatich rokov všetky zisky a po uplynutí tejto doby, ak by všetko pracovalo dobre, by Hoxey začal dostávať 10% zo zisku. Hoxey sa rozhodol ponuku neprijať. Keď Hoxey odmietol, tak Fishbein použil svoj mocný politický vplyv a Hoxey bol zatknutý 125 krát v priebehu 16 mesiacov. Obvinenia, (prax bez licencie) bola vždy riešená mimosúdnou cestou, ale týranie malo u Hoxeyho za následok duševné ochorenie.

Ale Fishbein pochopil, že podobná stratégia by v prípade Rifeho zlyhala. Rife nemohol byť zatknutý za výkon praxe bez licencie. A súd by pri fiktívnom obvinenia, musel čeliť desiatkam svedeckých výpovedí najlepších lekárskych kapacít, s ktorými Rife pracoval. A obhajoba by nepochybne použila na obranu nezvrátiteľné praktické úspechy pri použití jeho liečby. To posledné, čo by farmaceutický priemysel chcel, je verejný proces s človekom, ktorý lieči rakovinu so 100% úspechom a používa k tomuto liečeniu, len malé množstvo elektriny. To by u celého národu mohlo vzbudiť myšlienku, že nepotrebujú lieky. A nakoniec Rife strávil celé desaťročia tým, že si viedol starostlivú evidenciu svojich výskumov, vrátane filmovej a fotografickej dokumentácie. Bola potreba iná taktika.

Prvé čo bolo podniknuté, bol postupné rozpad písaných záznamov, filmov a fotografii z Rifeho laboratória. Vinník krádeží sa nikdy nenašiel.

Keď sa Rife snažil obnoviť svoje chýbajúce data, ( v dobe keď nebolo možné urobiť fotokópie ani použiť počítača) niekto sa snažil odstrániť jeho drahocenné vírusovej mikroskopy. Tieto mikroskopy niekto ukradol. Ešte pred tým zničil úmyselne založený požiar do základu Burnettovej laboratórium v New Jersey, práve v čase, keď sa vedci pripravovali oznámiť potvrdenie úspešnosti Rifeho práce. Ďalšia pohroma ale prišla neskôr, keď polícia nezákonne zabavila zvyšok dokumentácie z Rifeho päťdesiatročného výskumu.

Potom v roku 1939 pomáhali agenti farmaceutických spoločností Philipovi Hoylandovi v strojennom procese proti jeho vlastným spoločníkom vo firme Beam Ray Corporation. Táto spoločnosť bola jediná, ktorá vtedy dokázala zhotoviť Rifeho prístroj. Sám Rife nebol členom tejto spoločnosti. Spoločnosť bola zruinovaná nákladmi na súdne výdavky a dostala sa do konkurzu. Počas veľkej krízy potom spoločnosť definitívne zanikla.

Čo sa dialo ďalej v nemocniciach a výskumných centrách, kde sa s úspechom skúšala Rifeho liečba. Lekári a vedci sa samozrejme snažili brániť Rifeho úspešný vynález, ale nemohli si dovoliť stratu dotácií s nemocničnými privilégiami.

Boli vynaložené veľké finančné čiastky na to, aby tí ktorí poznali Rifeho terapiu, zabudli na to, čo videli. Žiadna suma nebola dosť vysoká na potlačenie tejto technológie. Ošetrovanie ľudí s rakovinou je skutočne veľmi výnosný obchod.

Napríklad Arthur Kendall, riaditeľ Northwestern School Medicína, ktorý pracoval s Rifom na liečenie rakovinových nádorov, dostal sumu 250 000 dolárov a odišiel do Mexika. To bola skutočne veľká suma peňazí.

Tiež Dr George Dock, ako ďalšia prominentná osoba, ktorá spolupracovala s Rifeom bol umlčaný enormnou sumou peňazí a Americká lekárska asociácia mu venovala tie najväčšie pocty. Tiež Dr Couch a Dr Milbank Johnson, ktorí s Rifom spolupracovali sa vrátili k predpisovaniu liekov.

Po ukončení tejto záležitosti, lekárske časopisy, ovládané Americkou lekárskou asociáciou, nevydali už ani zmienku o Rifeho úspešnej terapii. Preto celé generácie študentov promujících na lekárskych fakultách, nepočuli ani zmienku o Rifeho revolučných objavoch v lekárstve.

Veľkosť a rozsah tohto zločinu, je nedozerná a jedná sa o najväčšiu hromadnú vraždu v histórii ľudstva. Umrelo už viac ľudí ako v oboch svetových vojnách. Koľko ľudí už za celé desaťročia prišlo zbytočne o život a koľko ľudí ešte zbytočne zomrie?

Keď sa Rife narodil, používal sa ako dopravný prostriedok koč s koňom a keď zomieral, bol svedkom toho, ako prekonávame v lietadlách obrovskej vzdialenosti za pár hodín. Bol ale tiež svedkom opačného procesu a tým bol stúpajúci počet ľudí, ktorých zabijú rakovinové nádory. V súčasnej dobe v celom svete, zomiera na rakovinu cez 5 000 000 ľudí ročne. Len u nás v SR, umiera 76 ľudí na rakovinu za deň, čo je za rok viac ako 27 000 ľudí. So vzrastajúcim počtom chorých, úmerne stúpajú aj zisky farmaceutických spoločností, ktoré v dnešnej dobe dosahujú astronomických čiastok.

Rife bol tiež svedkom fenomenálneho rastu American Cancer Society, Salk Foundation a ďalších spoločností, ktoré sa zaoberajú liečením chorôb a ktoré on vo svojich laboratóriách v San Diegu, vyliečil už dávno pred tým. V jednom období bolo predložených na schválenie 176 500 liekov proti rakovine. Stačilo, keď liek vykazoval úspechy iba v jednej šestine jedného percenta, aby mohol byť schválený na predaj. Keď pacient zomrel na príznaky spôsobené liekmi, liečba bola zaznamenaná ako úspešná, alebo čiastočne úspešná, pretože pacient nezomrel na rakovinu. Realita bola taká, že lieky zabíjali pacientov skôr ako choroba.

Dosiahlo sa toho, že Rifeho celoživotná práca a objavy boli ignorované a nikto o nich nevedel. Keď bolo tohto dosiahnuté, Rife bol otrasený a stratil záujem o ďalšiu prácu a riešil svojou bolesť pitím alkoholu. Otupoval tým svoje vedomie, ktoré sa nemohlo porovnať s tým, že pol storočia pracoval zbytočne a výsledok jeho práce je ignorovaný, zatiaľ čo ďalej pokračuje utrpenie miliónov ľudí len preto, aby nejaká malá skupina chamtivých ľudí mala obrovské zisky. Všetko len pre peniaze.

V roku 1971 Royal Rife zomiera na požitie diazepamu spolu s alkoholom. Možno že to boli jeho frekvencie, ktoré mu pomohli, aby sa dožil tak vysokého veku aj cez to, že nadmerne požíval alkohol.

Našťastie Rifeho smrť neznamenala koniec elektronickej liečby. Niekoľko lekárov a vedcov zrekonštruovali jeho frekvenčné prístroje a udržala tak nažive jeho myšlienku. Rifeho technológia sa stala opäť verejne známou v roku 1986. Bolo to hlavne vďaka knihe Barryho Lynese s názvom, 'Rakovinová liečba ktorá fungovala' (The Cancer Cure That worked). Ku slovu sa dostal aj ďalší materiál s Rifeho práce.

Dnes sú Rifeho prístroja, ale v novom prevedení opäť na trhu. Prístroje sú rôzne, od jednoduchých až po zložité a tomu zodpovedá aj cena. Pri použití prístroja, je absolútne rozhodujúca, možnosť nastaviť presnú frekvenciu, inak sú výsledky rozporuplné, alebo žiadne. Preto je potrebné venovať výberu prístroja náležitú pozornosť. Aj niektoré drahé jednotky, majú vážne technické obmedzenia a je škoda peňazí na ich obstaranie. Rovnako tak nie je možné očakávať sľubné výsledky od lacných prístrojov. Len presne nastavená frekvencia sa môže dostať do rezonancie s mikroorganizmom určitého druhu a od toho závisí náš úspech.

Tento istý problém viedol k tomu, že sa pôvodné prevedenie Rifeho prístroja v niečom zmenilo. Novšie technológie aplikujú prenos frekvencií na telo, pomocou dosiek a nalepovacích elektród. Nastavenie presnej frekvencie a dostatok tekutín, sú základné kritériá na dosiahnutie úspechov, rovnakých ako mal Rife. Všetky postupy sú popísané v manuáloch lepších prístrojov na svetovom trhu. Jedným z najlepších prístrojov tohto druhu je zhodou okolností český výrobok s názvom Ravo Zapper, na ktorý sú Česi, veľmi pyšní. Tento prístroj je svojou možnosťou nastavenia úplne presných frekvencií (s presnosťou na tisíciny Hz) úplne unikátny.

Ak chcete byť spokojní s výsledkom, používajte kvalitné vybavenie a osvedčené a zdokumentované postupy. Postupom času spoznáte, že sa nič nemôže vyrovnať tejto bezpečnej technológii, ktorá je preverená desiatkami rokov výskumu a že sa zaobídete bez liekov, operácií a ožarovania.

Bohužiaľ táto technológia aj v dnešnej dobe nie je povolená pre lekárske účely a môžu ju používať len veterinári na choroby zvierat. Lekárom používajúcich túto metódu, ktorí upadnú do nemilosti mocných, hrozí strata lekárskeho diplomu. Ak by ďalej vykonávali lekársku prax, dostanú sa do konfliktu so zákonom a môžu skončiť vo väzení. Do podobných problémov sa dostala aj vynikajúca lekárka a jedna z nejvýzmanějších žien našej doby Dr Hulda Regehr Clarková a skončila na nejaký čas vo väzení - nikdy však nebola akýmkoľvek súdom právoplatne odsúdená. Vo svojej praxi a výskumoch však pokračuje ďalej. (pozn.  † 3 September 2009)

Ale pani Clarková rozhodne nebola sama, kto utrpel podobné šikanovanie. Od čias stredoveku je tu ale možné uvidieť už určitý pokrok - kacír už nie upaľovaniý, ale iba väznený.

Ak si niekto myslí, že žijeme v demokratickom svete, tak je na hlbokom omyle. Každý človek má právo, na šťastný život v mieri v pokoji a v zdraví. Každý človek by mal myslieť na druhých ľudí a mať k nim lásku a byť ochotný pre nich niečo urobiť. Myslieť na druhých a nielen na seba, je jedna z najšľachetnejšie vlastností, ktoré môže človek mať. Pokiaľ budú druhí z akéhokoľvek dôvodu ochudobňovať úzku skupinou mocných, ktorí vládnu tomuto svetu a ktorí vlastnia banky, médiá, kľúčové zdroje surovín a energie a ďalšieho majetku a moci, bude tomuto svetu vládnuť duchovná chudoba a svet bude zbedačený a plný strádania. Kým budú umierať milióny ľudí v mene mocných farmaceutického priemyslu a iných subjektov, bude táto planéta len smutným miestom k prežívaniu. Je na odvážnych ľuďoch a na ľuďoch, ktorí majú záujem o druhých a majú k nim lásku, toto všetko zmeniť.

Toto bol životný príbeh vynikajúceho a ojedinelého vedca Royala Raymonda Rifeho a jeho prístroja, ktorý mohol urobiť koniec všetkým chorobám spôsobenými mikroorganizmy a vírusy. Tento prístroj mohol zmeniť od základu svet a ušetriť premrhané peniaze, ktoré sa investujú do veci, ktoré už dávno fungovala. Zatieto peniaze mohli investovať do projektov pre blaho celého ľudstva. Veľa ľudí mohlo prežiť plnohodnotný život a veľa ľudí nemuselo prísť o svojich blízkych a o svoje úspory.

Snáď sa to všetko čoskoro zmení a tento brilantný vedec, bude zaradený medzi najväčších velikánov lekárskeho výskumu, ktorí priniesli ľudstvu to najcennejšie - účinný a lacný liek so stopercentnou účinnosťou, bez akýchkoľvek vedľajších účinkov.

Royal Raymond Rife bol jedným z najdôležitejších ľudí v celej ľudskej histórii.

Proti tomuto tvrdeniu môže ktokoľvek čokoľvek namietať, na tejto pravde ale nič nezmení.

 

Česť jeho pamiatke ...