Patogény

Popis a linky pre základné a prvotné informácie o najrozšírenejších patogénoch vyskytujúcich sa na našom území ako aj niektoré turisticky importované druhy, ktoré si priviezli a čim ďalej viac privážajú naši dovolenkári.