Nikola Tesla

(10.7.1856 - 7.1.1943) Tento génius ukázal ľudstvu možnosti praktického využitia elektrickej energie a bez neho by náš svet vyzeral pravdepodobne inak. Tento človek ako prvý prakticky uplatňoval pôsobenie vysokofrekvenčných prúdov na ničenie mikroorganizmov v ľudskom tele. Pri práci vo svojom laboratóriu sa každý večer pripájal na zariadení, ktorým pročišťoval svoje telo a používal k tomu práve vysoké frekvencie o ktorých bol presvedčený, že sú schopné ničiť všetko, čo nezvládne imunitný systém. Jeho teória podložené starostlivými výpočtami sa takmer vždy v praxi potvrdili. Pán Tesla bol schopný vypočítať napríklad rýchlosť a silu vibrácií pre rozkmitanie oceľových konštrukcií vysokých domov. Prakticky sa o to pokúsil podľa dochovaných záznamov dvakrát a pri prvom pokuse ním vyrobený prenosný generátor musel po niekoľkých minútach pôsobenia okamžite zničiť, pretože dochádzalo k silným otrasom celého domu.

Princíp tohto generátora je podobný ako princíp pôsobenia Zapper - dôležité je nájsť frekvenciu, na ktoré je mikroorganizmus "naladený" a túto frekvenciu potom použiť proti nemu. Dôjde k postupnému zvyšovaniu vibrácií mikroorganizmu a po určitom časovom úseku dôjde k jeho úplnému zničeniu (prasknutie). Pán Nikola Tesla bol géniom, ktorý ľudstvu daroval nespočetné množstvo vynálezov, ktoré sa do dnešnej doby používajú v takmer nezmenenej forme.