Návod na nastavenie staršieho Super Ravo Zapperu (bez USB) od Ing. Hany Bláhovej

 

                         NÁVOD K NASTAVENÍ  SUPER-RAVO-ZAPPERU

  

Změny předvoleb :

 

 1.   Zmáčkneme  E  /enter/

 2.   Na displeji se objeví buď ADENOVIRUS, nebo řádek,kterým jste se naposled ošetřovali

 3.   Zmáčneme trojhmatem tlačítka LEFT,RIGHT a ENTER. Někdy je potřeba tlačítka

       přimačkávat postupně,u některých zapperů je musíme stisknout naráz.

 4.   Naráz  všechny pustíme

 5.   Na displeji se objeví nejdříve DOPLŇKOVÉ FUNKCE a po chvíli

       ZADEJTE KÓD

 6.   KÓD 123 zadáme jedním stisknutím tlačítka  UP a pak ENTER

                           dále dvojím stisknutím tlačítka UP a pak ENTER

                           dále trojím stisknutím tlačítka UP a pak ENTER

 7.   Na displeji se objeví : JAZYK ČEŠTINA (Slovenčina)

 8.   Zmáčkneme 2x  UP

 9.   Na displeji se objeví  ZMĚNY PŘEDVOLEB

10.  Potvrdíme ENTREM

11.  Tlačítkem UP doklapeme na nejbližší volný řádek. Můžeme nechat prst položený na

        tlačítku, jde to rychleji.

12.   Zmáčkneme ENTER a tím se nám na displeji  objeví kurzor.

        Tlačítkem ENTER kurzor zadáváme i mažeme.

13.   Tlačítky UP nebo DOWN jedeme po abecedě a zadáváme písmena podle potřeby.

14.   Tlačítkem RIGHT se posouváme pod prázdné vedlejší políčko, UP a DOWN použijeme

         k zadání dalšího písmene.

15.   Za názvem předvolby v prvním okénku  /např.Adenovirus/ jsou další tři okénka. Jsou

        uložena vodorovně.

16.   Ve druhém okénku je rozsah frekvencí, ve třetím okénku je rychlost posunu a ve čtvrtém

        je doba zapperování.

17.   Tlačítky  LEFT a RIGHT  se pohybujeme z okénka do okénka vodorovně, musíme však

         mít vypnutý kurzor.

18.    Pokud chceme pracovat v okénku,musíme mít kurzor zapnutý.

19.    Chceme-li PŘEPSAT název v prvním okénku, tlačítkem ENTER zadáme kurzor.

         Ten skočí pod první písmeno.Tlačítky UP a DOWN se pohybujeme po abecedě a

         zvolíme požadované písmeno. Abeceda jde do kruhu, za ,,Z“ začínají číslice, po devítce

         a před  ,,A“ je mezera, kterou můžeme mazat nevyhovující písmena. K požadovanému

         písmenu se dostaneme oběma směry. Prstem přidržujeme tlačítko.

20.    Máme-li napsané nové heslo, vymažeme kurzor tlačítkem ENTER a tlačítkem RIGHT

         se posuneme do dalšího okénka : ROZSAH   FREKVENCÍ.  

21.    Chceme –li změnit rozsah frekvencí, zmáčkneme tlačítko ENTER, postavíme kurzor

         pod číslo a tlačítky UP nebo DOWN snižujeme nebo zvyšujeme číslo. Kurzor

         nemůžeme postavit  pod desítky a stovky, ale číslo měníme přes jednotky. Můžeme

         stisknout klávesu UP nebo  DOWN a přidržovat ji, dokud nenaběhne požadované číslo.

         Když snižujeme rozsah frekvencí, začínáme měnit levé číslo. Když zvyšujeme rozsah

         frekvencí, začínáme pravým  číslem.

22.    Když chceme  měnit kHz na Hz, postavíme se kurzorem pod ,, k „  a tlačítkem DOWN

         ho vymažeme.

23.    Když chceme měnit Hz na kHz, postavíme kurzor pod prázdné místo a tlačítkem UP ho

         napíšeme.

                                                                 

24.    Když máme napsanou  frekvenci, vymažeme kurzor a tlačítkem RIGHT se dostaneme

         na RYCHLOST  POSUNU

25.    Rychlost posunu je standardně nastavená na 0,001 kHz za sec. Je to zbytečně pomalý

         posun. Posun desetkrát rychlejší – 0,01 kHz za sec- je zcela vyhovující.U starých

         zapperů byl takto nastaven všude a fungovaly.  Vyhnete se tak nesmyslně dlouhým

         dobám ošetřování. Je vhodné upravit dobu zapperování tak , aby se délka ošetřování na

         jednoho patogena pohybovala v rozmezí 10 – 15 minut. Jen v případě velmi širokého

         rozpětí frekvencí /například  program ,,gastritida“, nebo ,,lupus“, nastavíme rychlost

         posunu na 0,03 , i více, a tolerujeme délku ošetřování, kterou vypočítá zapper.

         Je-li rozdíl mezi horním a dolním číslem frekvenčního rozpětí  menší než

         deset, dobu zapperování  přístroj vypočítá na přibližně deset až patnáct minut.   

26.    Všeobecně platí – čím pomalejší rychlost posunu, tím kvalitnější ošetřování.

         Potom čas, který si sami nastavíte, bude kompromisem mezi kvalitou ošetřování

         a volným časem, který chcete zapperu věnovat.

27.    Tlačítkem RIGHT se dostanu do okénka RYCHLOST  POSUNU.

28.    Tlačítkem  ENTER zadám kurzor. Skočí pod jedničku- pod tisíciny.

29.    Tlačítkem UP zvyšuji číslo na požadované, přes tisíciny zvedám stovky a desítky.

         Mohu využít nové funkce Super- Ravo zapperu  a nastavit dvojcifernou rychlost

         Chci –li naopak rychlost posunu snížit /ne pod 0,001/, použiji tlačítko DOWN.

30.    Tlačítkem ENTER vymažu kurzor a tlačítkem RIGHT se posunu na další

         okénko: DOBA ZAPPEROVÁNÍ.

31.    Zmáčkneme ENTER. Nahoře se vysvítí řádek MINIMÁLNÍ DOBA

         ZAPEROVÁNÍ. Dolní řádek můžeme měnit, horní řádek vypočítá  přístroj.

         Můžeme nastavit VÍCE minut, než je na horním řádku, nemůžeme však nastavit

         méně minut. Vyhovuje-li nám horní řádek, kurzor postavíme pod dolní číslo a upravíme

         ho podle horního. Vyhovuje-li nám dolní řádek rovnou, vymažeme kurzor a trojím

         zmáčknutím tlačítka LEFT se vrátíme na první okénko- na seznam.

32.    Nejste-li stále spokojeni s dobou zapperování, musíte se vrátit na rychlost posunu,

         změnit ji, poté se znovu dostat do okénka DOBA ZAPPEROVÁNÍ a podívat se, jakou

         jinou dobu ošetřování vám zapper vypočítal. Nová doba se objeví v horním řádku.

         Podle něj změníte dolní řádek a vrátíte se na seznam.

33.    Chcete –li pokračovat v zadávání nových frekvencí, tlačítkem UP nebo DOWN najdete

         další volný řádek a pokračujete v práci. Práci nepřerušujte, jinak se vám vymažou už

         nastavené hodnoty. Pokud přesto musíte opustit programování uprostřed rozdělané

         práce, uložte již napsané trojhmatem  UP, DOWN, ENTER. Tlačítka zmáčkneme

         SOUČASNĚ !

 34.   Chcete-li ukončit změny předvoleb, také zmáčknete současně trojhmat  UP,DOWN

         a ENTER. Tím uložíte provedené změny. Pokud tak neučiníte, provedené změny se

         nenahrají  a začínáte znovu.

 

Jak používat CAFL :

 

V CAFLU je ke každému patogenu  uvedeno několik čísel. Údaje jsou v Hz.

                                                1 kHz  =  1000 Hz

1. Čísla, která jsou nad 1000, přepočítáme na kHz. Takže například máme čísla:

     2056, 3897, 1128, 4359…..atd.   Přepočítáme je na  2,056 kHz, 3,897 kHz….atd

     Desetinami se nezabýváme, nejdou na zapperu nastavit a při spuštění zapper stejně projíždí

     Od nejnižšího čísla přes jeho setiny a tisíciny po nejvyšší číslo. Z této skupiny sestavíme

     řadu :  1 – 5 kHz  a takto zadáme do zapperu, okénko rozsah frekvencí.

  

2.   Skupiny čísel pod tisíc roztřídíme na skupinky, které jsou blízko sebe, a z těch vytvoříme

      řadu. Například máme čísla 687, 219, 245, 695, 632, 613, 287, 654, 211…..

      Vytvoříme dvě řady :   613 – 695

                                         211-  287

      Rychlost posunu nastavíme na 0,03. Pokud by čas zapperování vyšel příliš dlouhý,

      oželíme některé krajní číslo, které je nejvíce vzdáleno celé skupince.

      

3.   Pokud je naopak uvedeno jen jedno jediné číslo, odečteme tři a přičteme tři :

       Například máme číslo 770 Hz. Řada bude vypadat takto :

                                                 697  - 773

        Protože frekvence probíhají jen v rozmezí 6 Hz, stačí, když tady nastavíme rychlost

        posunu  na 0,01, což je ideální rychlost posunu.               

   

                                                                                                              Ing. Hana Bláhová