KOLOIDNÉ STRIEBRO – výňatky z príbalového letáku ku koloidnému striebru predávanému v lekárňach  

Striebro nie je iba ušľachtilým kovom, ale zároveň i sto­povým prvkom, ktorý je veľmi dôležitý pre správnu funkciu ľudského organizmu. Už v staroveku sa využívali jeho priro­dzené posilňujúce vlastnosti pri liečbe celého radu ochore­ní. Napríklad starovekí Gréci poťahovali striebrom náčinie, ktoré používali na konzumáciu potravy a na pitie, aby zabrá­nili šíreniu nákazlivých ochorení (Encyklopédia Britannica, 1910). Pri morovej epidémii v Európe v 14. storočí dávali bo­hatí rodičia svojim deťom ako prostriedok proti nákaze sať strieborné lyžičky. V 19. storočí bolo v Nemecku zistené, že slabý roztok striebra pôsobí ako dezinfekcia pri zápaloch očí, bez toho, aby vyvolával podráždenie slizníc.Ďalšie skúšky a výskumy boli uskutočňované v Spojených štátoch, Švajčiarsku a Švédsku.

Nižšie sú uvedené ich výsledky:

Od roku 1938 sa vie, že striebro pôsobí proti viac ako 650 mikroorganizmom. Vtedy tiež začali vedci striebro nazývať „prírodným antibiotikom"

V roku 1919 bolo zistené, že striebro chráni organizmus proti veľkým dávkam toxínov pri ochorení tetanom a záškrtom.

V roku 1923 boli uskutočnené testy, ktoré potvrdili upoko­jujúce pôsobenie koloidného striebra. Bolo tiež zistené, že v mnohých prípadoch podporuje striebro liečenie bakteri­álnych infekcií.

V dvadsiatych, tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storo­čia sa veľmi jemne mleté striebro používalo proti mnohým infekciám a lokálne pri popáleninách a mykózach.

V sedemdesiatych rokoch 20. storočia vypracoval Dr. Cári Mayer nové metódy liečenia chorých s popáleninami. Na tieto účely hľadal vhodný antiseptický prostriedok a v nie­koľkých na sebe navzájom nezávislých zdrojoch našiel in­formácie o striebre a o jeho vlastnostiach, ktoré umožňujú likvidáciu „dýchacích" enzýmov choroboplodných zárod­kov. V rámci svojej metódy používal striebro ako stimulač­ný prostriedok na hojenie kože a iných mäkkých tkanív.

V roku 1978 bola v časopise Science Digest realizovaná analýza dovtedajších výskumov striebra. Na základe toho bolo striebro označené ako „zázrak modernej medicíny".

V roku 1991 boli skúmané aktívne ionty zinku (Zn2+), medi (Cu2+) a striebra (Agl +). Ukázalo sa, že tieto ionty zohrá­vajú dôležitú úlohu pri spomalení procesu delenia vírusov.

V roku 1992 bola v Lekárskom centre Ženevskej univer­zity (Švajčiarsko) vytvorená hypotéza, že ušľachtilé kovy (vrátane striebra) môžu byť v budúcnosti používané ako antivírusové a antibakteriálne prostriedky a že ich je dokonca možné použiť v boji proti mutovaným pato­génnom (choroboplodným mikroorganizmom), ktoré sú odolné proti pôsobeniu antibiotík. K podobným záverom došli v roku 1995 tiež vedci z Philadelphie v Spojených štátoch, ktorí skúmali koloidné striebro obsahujúce klad­ne nabité ionty striebra. Ukázalo sa, že tieto ionty brz­dia v niektorých prípadoch delenie vírusov a je dokonca pravdepodobné, že vírusy i likvidujú.

V roku 1992 boli uskutočnené výskumy, na základe ktorých sa preukázali podporné vlastnosti koloidného striebra pri liečení ochorení spôsobených kvasinkami Candida albicans a pri liečbe chronickej únavy.

V deväťdesiatych rokoch Dr. Bjôrn Nordstrom z Karolín­skej univerzity vo Švédsku potvrdil, že koloidné striebro nemá vedľajšie účinky na organizmus.

V deväťdesiatych rokoch taktiež niektorí vedci zaznamenali, že osoby, u ktorých sa objavuje problém nízkej hladiny striebra ako stopového prvku, sú často nachladnuté, mávajú chrípky a iné vírusové alebo bakteriálne infekcie vrátane mykóz.

V súčasnosti sa vo svete používajú liečebné preparáty a po­travinové doplnky obsahujúce striebro. Medzi ne patrí: sul-fadiazín strieborný (bakteriálne a mykotické infekcie, popá­leniny), dusičnan strieborný (očné infekcie u novorodencov), jodid strieborný (dezinfekčný prostriedok), mliečnan strie­borný (antiseptický prostriedok a prostriedok proti bolesti), oxid strieborný (používaný pri epilepsii a tanci svätého Víta), pikrát strieborný (kandidóza), metalické striebro v koloidnej forme (v Spojených štátoch je považované za prírodné antibi­otikum, v Európe sa používa ako potravinový doplnok).

Vyčerpanie pôdy v dôsledku intenzifikácie poľnohospodár stva spôsobilo, že naša potrava obsahuje podstatne menej striebn ako stopového prvku. Preto je tiež potrebné dopĺňať potrební hladinu striebra v organizme iným spôsobom. Obyčajne je v pri pádoch nedostatku vitamínov alebo minerálov najjednoduchší* užívať nejaké tablety. Uskutočnené skúšky však preukázali, ž( tablety sú absorbované iba v 40 - 60 %. S ohľadom na to tera; vo svete vzrastá tendencia prijímať minerály v koloidnej forme ktoré sa do organizmu absorbujú takmer z 98 %. To znamená že koloidné striebro je jedným z najbezpečnejších a najlepšícl spôsobov dopĺňania nedostatku striebra v organizme.

 

ČO JE KOLOIDNÉ STRIEBRO?

Koloidné striebro sú maličké častice a ionty čistého striebra suspendované v čistej deionizovanej vode (bez elektrických ná­bojov). Majú rovnaký elektrický náboj, takže sa vzájomne od­pudzujú a sú v neprestajnom pohybe. Preto možno povedať, že koloidné striebro je aktívne.

Častice koloidného striebra je možné pozorovať iba elek-trónkovým mikroskopom. Čím menšie sú častice, tým bude roz­tok účinnejší. Optimálna veľkosť strieborných častíc je od 1,5 do 5 nm pri koncentrácii 10 mg striebra na liter vody (10 ppm). Pre porovnanie: vírusy majú veľkosť od 15 do 150 nm a bak­térie od 350 do 1000 nm, sú teda podstatne väčšie než častice koloidného striebra, ktoré vďaka tomu môžu voľne prenikať do vnútra patogénov a podporovať liečebný proces.

Je potrebné zdôrazniť, že ľudské telo vypĺňajú prirodze­né koloidné látky, ako je krv, lymfa, vnútrobunečné tekutiny. Napríklad v krvi sa nachádzajú častice vápnika, draslíka a so­díka, ktoré majú elektrický náboj a spolu s krvou tvoria koloid. Striebro v koloidnej forme má podobnú štruktúru ako organické tekutiny, čo je pre ľudský organizmus dobré, pretože sa vďaka tomu koloidné striebro ľahko vstrebáva. Mikroskopická veľkosť častíc striebra im dokonca umožňuje prenikanie z vlásočníc do každej živej bunky, v ktorej môžu urýchľovať a podporovať lie­čebný proces na bunečnej úrovni.

 

AKO PÔSOBÍ KOLOIDNÉ STRIEBRO?

Už viac ako 100 rokov skúmajú vedci rôzne použitie koloid­ného striebra, vďaka čomu sa podarilo potvrdiť, že častice čisté­ho striebra, ktoré sú v ňom obsiahnuté:

 

Efekt „striebornej strely"

Často sa medzi vedcami hovorí o tom, že častice striebra sa v organizme prejavujú ako „strieborné strely", čo znamená, že samé vyhľadávajú choroboplodné zárodky a priťahujú ich svo­jím opačným elektrickým nábojom (majú silný kladný náboj, zatiaľčo väčšina choroboplodných zárodkov má náboj záporný). Preto možno povedať, že nejde o náhodný, ale naopak o ciele­ný proces, čo v konečnom dôsledku zásadne podporuje liečbu a urýchľuje uzdravenie.

 

„Inteligentný" výber metód

Vedci spozorovali, že častice striebra môžu podporovať boj antibiotík s mikróbmi, pretože využívajú metódy oxidácie a po­škodzovania „dýchacích" mechanizmov patogénov. Vďaka tomu nieje v prípade striebra potrebné uvažovať o probléme mutácie a odolnosti zárodkov.

 

Neexistencia vedľajších účinkov

Koloidné striebro neničí priateľskú bakteriálnu flóru, kto­rá je nevyhnutná pre správne fungovanie organizmu. Striebro neznižuje odolnosť, nedráždi sliznice ústnej dutiny a tráviaceho traktu, neznečisťuje pečeň. Častice striebra obiehajú v tele asi 4-5 dní a následne sú vylučované pomocou obličiek, lymfatic­kého systému a čriev. Z tohto dôvodu je koloidné striebro pre ľudský organizmus úplne bezpečné.

 

VLASTNOSTI KOLOIDNÉHO STRIEBRA

Potvrdilo sa, že koloidné striebro podporuje liečbu takých ochorení, ako napr.:

Koloidné striebro pôsobí preventívne, vďaka čomu posilňuje imunitný systém človeka, nakoľko ho chráni pred najrôznejšími druhmi infekcií. Naviac v mnohých prípadoch vyvoláva náhle zvýšenie vitality a zlepšuje mozgovú činnosť, preto sa koloidné striebro odporúča osobám trpiacim únavovým syndrómom.

Koloidné striebro je výborným prostriedkom, ktorý podpo­ruje dezinfekciu a zároveň nevyvoláva pocit pálenia. Je možné si ním omývať poranenia, poškriabania, miesta po bodnutí hmy­zom; ďalej je koloidné striebro možné využiť i na dezinfekciu rúk, kuchynského a sanitárneho vybavenia.

 

Je potrebné dodať, že:

 

POUŽITIE KOLOIDNÉHO STRIEBRA

Koloidné striebro je možné užívať vnútorne, zvonka na kožu, na výplachy hrdla, ústnej dutiny a ostatných dutín, na výplachy pošvy a ako zložku klystíru.

Zvonka

Koloidné striebro sa nanáša priamo na kožu pomocou obkladov (vyžmýkaná gáza nasiaknutá koloidným striebrom), rozprašovačov (sprejov) alebo jednoducho poliatím daného miesta na koži, a to niekoľkokrát denne. Pozor! Miesta omývané koloidným striebrom nevystavujte priamym slnečným lúčom.

Výplachy a klystíry

Na výplachy je potrebné pripraviť roztok v pomere l - 2 lyžičky koloidného striebra na l liter vody.

Klystíre - 2 Iyžičky (10 ml) koloidného striebra na l liter vody.

 

Vnútorne

Koloidné striebro je možné vnútorne užívať v priebehu dvoch mesiacov a po uplynutí tohto obdobia sa odporúča urobiť niekoľkotýždňovú pauzu. Je potrebné sledovať individulne reakcie organizmu na tento prípravok a v prípade potreby obrátiť na lekára.

Vzorová trojtýždenná kúra (je možné použiť ako podporný prostriedok pri vlečúcich sa zápalových ochoreniach)

DÁVKOVANIE:

 

Maximálna bezpečná denná dávka

Agentúra ochrany životného prostredia USA (EPA) zistila, ;e dávka 325 míkrogramov koloidného striebra denne je pre udské telo vážiace 72 kg netoxická. V jednej lyžičke (5 ml) koloidného striebra o koncentrácii 20 ppm je obsiahnutých 100 mikrogramov čistého striebra, môžeme teda ľahko vypočítať, že pri áhe 72 kg je možné bezpečne užívať 3 lyžičky koloidu denne.

 

KONTRAINDIKÁCIE:

Neužívať pri precitlivenosti na metalické striebro.

 

Sporadické vedľajšie účinky

Sporadicky sa môže objaviť Herxheimerova reakcia, čiže prechodné zhoršenie subjektívneho stavu, únava, ľahká hnačka a vylučovanie hlienu. Tieto prejavy sú prirodzenou reakciou organizmu pri procese očisťovania od choroboplodných baktérií, mykóz, plesní a toxínov, ktoré tieto mikroorganizmy produku­jú. Uvedené účinky môžu pretrvávať 2-3 dni. Pokiaľ sa objaví Herxheimerova reakcia, je nutné znížiť užívanú dávku koloidné­ho striebra na polovicu. Odporúča sa piť veľa vody a posilňovať priateľské črevné baktérie oslabené hnačkou, a to konzumáciou prírodných jogurtov, kefíru, podmaslia alebo kyslého mlieka.

U osôb citlivých na striebro sa môžu okrem iného objaviť opuchy na tele, vyrážka, hnisanie očí.

 

Skladovanie:

Skladovať na tmavom mieste pri izbovej teplote v dobre uzatvorených fľaštičkách. Chrániť pred deťmi. Neskladovať v chladničke, mrazničke, ani v ich najbližšom okolí.

Popis vlastností koloidného striebra obsiahnutý v tejto bro­žúrke má len informatívny charakter. V prípade ochorenia sa obráťte na lekára a dodržujte jeho odporúčania. Liečba koloidným striebrom nemôže v žiadnom prípade zastúpiť lekárom odporučený postup.