F-Scan

F-SCAN COMPACT

Po viacmesačnom úspešnom testovaní Vám predstavujeme prístroj F-SCAN COMPACT, ktorý výrazne pomôže pri určovaní  presných frekvencií, vďaka unikátnemu systému DIRP ( Dual Integration Resonance Procedure ) funkcia dvojito integrovanej rezonancie.

Funkcia DIRP ponúka možnosť automatickej rezonančnej analýzy (meranie frekvencií ).

Funkcia DIRP podrobuje telo rýchlemu pôsobeniu frekvencií a monitoruje jeho rezonančnú odozvu. Výsledky sú preto jedinečné pre danú osobu a môžu byť použité pre nízkofrekvenčnú aplikáciu v rôznych zostavách. Skúsenosť ukazuje, že ak je telo pozitívne stimulované určitou frekvenciou, odpovie použiteľnou rezonanciou.

Štandardná funkcia DIRP vykonáva skenovanie v rozsahu od 80 000 Hz do 560 000 Hz. Na základe dlhoročných skúseností, skenovanie pod 80 000 Hz  nedáva platné výsledky. Pokiaľ  to je nevyhnutné, spodná a horná hranica sa dá rozšíriť. Prístroj si vypočíta krokovanie tak, že rozdelí pole frekvencií medzi hranicami na 500 rovnakých krokov. Priebeh analýzy môžete sledovať na displeji. Výsledné rezonancie sa zobrazujú vo forme grafu.

Samotné meranie rezonancií je velmi jednoduché.  Vyžaduje od osoby 5 minút zotrvat v klude a bez rozprávania. Toto je velmi dôležitý aspekt pri meraní, nakolko všetky pohyby svalov môžu skreslit výsledok merania. Po ubehnutí merania sa na displeji zobrazí graf, kde je možné jednoducho vypísat zobrazené frekvencné hodnoty. Pricom do úvahy sa berú hodnoty nad 10% zo zobrazenej analýzy.

Tieto hodnoty sa potom naprogramujú do Super Ravo Zappra,  alebo plazmového generátora. Tieto frekvencie sú po tejto aplikácie unikátne pre každú osobu.

Zobrazené hodnoty je následne možné porovnat s frekvenciami Dr.Huldy Clark, kde je možné zistit a identifikovat údaj.

Upozornenie: Analýza DIRP nemôže bežať v počítačovom programe. To by vyžadovalo väčší prístroj napríklad F-SCAN TOUCH. Analýza nie je diagnóza. Prístroj zaznamenáva len rezonancie. Význam nameraných frekvencií alebo ich príčin nie sú prístrojom interpretované. Nie je  to diagnostický prístroj.