Najkomplexnejší súbor zoznamov frekvencií, dostupných na internete.

Pokiaž sa Vám podarí nájs nejaké tu nepopísané frekvencie patogénov, budeme radi, ak sa s nami podelíte.