Mozkové nádory     Zdroj : http://gartier.sk/zapper/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=45

  

5. septembra 2007

Zhubné rakovinové nádory na mozgu často nedajú chorým žiadnu šancu na prežitie. Vedci preto hľadajú aj netradičné spôsoby, ako množenie rakovinových buniek spomaliť či dokonca zastaviť.

Jedným z nich je použitie nízkonapäťového striedavého elektrického prúdu zavedeného priamo do mozgu. Nádej, že táto metóda pomôže predĺžiť život pacientov, sa podarilo oživiť medzinárodnému tímu vedcov, ktorých viedol Yoram Palti z Technologického inštitútu v Haife.

Niekedy sa predpokladalo, že elektrické polia s nízkym napätím nerobia nič podstatné okrem toho, že zohrievajú bunky. Po niekoľkých rokoch experimentov sa však vedcom podarilo zistiť, že slabý striedavý prúd dokáže spomaliť alebo dokonca znemožniť delenie rakovinových buniek. O svojich zisteniach informovali v žurnále Physics Today, ktorý je najvýznamnejším periodikom Amerického fyzikálneho inštitútu.

Vedci roky skúmali vplyv elektriny na rakovinové bunky v laboratórnych podmienkach. Slabý prúd so silou jedného až dvoch voltov (približne sila jednej ceruzkovej baterky) púšťali do buniek pestovaných v Petriho miskách a neskôr do pokusných zvierat. Po potvrdení sľubných výsledkov sa rozhodli vyskúšať metódu aj na malej vzorke pacientov.

Na pokusoch sa zúčastnilo desať ľudí s rakovinou mozgu, ktorých šanca na prežitie bola veľmi nízka. Všetci pacienti predtým podstúpili liečbu inými metódami, no nádor na mozgu sa im vždy vrátil. Vedci teda pacientom na hlavu nasadili elektródy, ktoré vytvárali elektrické pole s frekvenciou dvesto kilohertzov a pracovali až osemnásť hodín denne. Následné pozorovania ukázali, že rakovinové bunky na mozgu sa množili oveľa pomalšie a v niektorých prípadoch sa nádor dokonca zmenšil. Pacienti takisto žili oveľa dlhšie.

Človeku s rakovinou mozgu označovanou skratkou GBM ostáva v pokročilom štádiu ochorenia zvyčajne okolo tridsať týždňov života. Pomocou elektród sa podarilo život pacientov predĺžiť až na 62 týždňov a traja z nich žijú dodnes, teda dva roky po začatí elektródovej terapie. Výsledky liečby vedci zverejnili v júnovom vydaní časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Elektrické pole má na rakovinové bunky dva účinky. „V prvom rade spomaľuje ich delenie a v niektorých prípadoch dokáže rozložiť nové rakovinové bunky," uviedol vo Physics Today Yoram Palti. Jeho tím použil elektrické pole s frekvenciou dvesto kilohertzov. Druhej skupine vedcov z kliniky v americkom Clevelande sa však podarilo dosiahnuť podobné výsledky s použitím ešte slabšieho elektrického poľa.

Použitie elektród je pre zdravé mozgové bunky bezpečné. Tie sa totiž nedelia, a tak pre ne slabý striedavý prúd nepredstavuje žiadnu hrozbu. Vedci dokonca hovoria o tom, že liečba elektródami nepoškodzuje ani bunky v kostnej dreni či v korienkoch vlasov. Práve tie najviac trpia chemoterapiou a limitujú množstvo dávok, ktoré pacient dokáže zvládnuť.

Vďaka úspešnému otestovaniu novej metódy vedci pracujú už aj na liečbe ďalších pacientov. Tentoraz budú porovnávať svoje výsledky so skupinou pacientov, ktorí budú liečení chemoterapiou. Ďalším krokom bude spojenie oboch metód. Teda pacienti budú dostávať nízke dávky chemoterapie a zároveň budú liečení pomocou elektród.

 

Miroslav Vajs, Pravda