Aplikácia zappingu

Aplikácia zappingu podľa Dr Hulda Regher Clarkovej.

Okolo zappingu panuje neustále plno dohadov a neprávd. Prístroje, ktoré využívajú napájanie do 9V sú pre vykonávanie zappingu s konkrétnym terapeutickým zameraním nevhodné a nedostatočne účinné. Ide väčšinou o prístroje, ktoré sú vybavené buď pevnou frekvenciou alebo tzv skokovým zmenami frekvencií. Ďalším problémom je priebeh signálu na výstupných elektródach - je nutné aby obdĺžnikový tvar nebol po pripojení na záťaž deformovaný. Najviac dôležitou podmienkou úspešného zappingu je plynulý posun frekvenčného pásma pri aplikáciách, ktoré trvajú dlhšie než 10 minút. Na účinné ničenia príčin chorôb (mikroorganizmov) je súhrnná doba zappingu nutná minimálne 15 minút. Velkosť napatia pri pôsobení sa nastavuje na maximum, ktoré je človeku ešte nie nepríjemné. Hlavne pri frekvenciách pod 2000Hz, ktoré sú pre človeka citeľné v svaloch. Pre deti sa doporučuje nižšie napätie - stačí 8-10 V.

Od doby vydania prekladu knihy Dr.Clarkové uplynulo pomerne veľa času a za túto dobu bol zapping a cielené využívanie obdĺžnikových frekvencií výrazne preskúmané nezávislými pokusmi mnohých vedcov. Výsledky a odporúčania rôznych výrobcov sa v mnohom líšia od výsledkov zverejnených Dr.Clarkovou v jej knihách a pre ľudí, ktorí hľadajú ten správny zapper je ťažké vybrať. Väčšinou dôjde k nákupu lacných prístrojov, ktoré majú minimálne výsledky a potom nasleduje sklamanie z nedostatočného účinku.

V každom prípade však treba dodržať a neprekračovať celkové doporučené aplikačné časy ako stanovuje tabuľka nižšie.

Pokiaľ máte ručné aj nožné elektródy, tak jednoznačne vždy aplikovať elektroliečbu na celé telo.

Postup likvidácie jednotlivých patogénov by v princípe mal ísť v nasledovnom poradí

  1. veľké červy, škrkavky, pásomnice, larvy, vajíčka
  2. prvoky, améby, riasy
  3. baktérie, kvasinky
  4. vírusy

Pre skupinu červov platí, že likvidácia by nemala aspon pri začatí kúry prekročiť 1 aplikáciu za týždeň po dobu maximálne 5 (postupne až na 10) minút.

Pokiaľ je diagnostikovaný Adenovírus podľa posledných zistení je vhodné pre jeho agresívnosť ním kúru začínať a aj pred ukončovacou detoxikáciou končiť.

Po každej aplikácii sa na záver doporučuje tzv. uhladenie prostredia pomocou Detoxu - čo je jedna z univerálnych frekvencii (doporučuje sa  10 kHz)

Ďalej sa dôrazne doporučuje po každej aplikácii vypiť dostatok tekutín (3-5 dcl) pre vyplavenie toxínov a umŕtvených patogénov z tela. Vhodné je ešte vziať aj Psylium alebo inú vlákninu a tak isto je možné a vhodné zobrať neutrálne živočíšne uhlie (1-3 tabletky), prípadne antioxidanty. Pri nedodržaní toho odporúčania sa neumožní dostatočné odplavenie patogénov z tela a prejaví sa to bolesťami hlavy, nevoľnosťou, vyrážkami a pod.

Niektoré zdroje doporučujú pre pravidelné zaradenie do kúr aj likvidáciu Adenovírusu, pre jeho agresivitu a takmer vždy prítomnosť v parazitných červoch, z ktorých sa sekundárne vyplaví.


Bezpečné doporučené aplikačné časy

Vek pacienta

Hmotnosť pacienta

Celkový čas pôsobenia

Maximálny  počet  pôsobení za deň

Do 2 rokov

max. 1 minútu

1

Od 2 do 5 rokov

max. 2 minúty

1

Od 5 do 10 rokov

max. 5 minút

2

Od 10 do 15 rokov

max. 7 minút

2

Od 15 do 25 rokov

max. 15 minút

3

Od 25 do 45 rokov

40-100 kg

max. 30 minút

3

Od 25 do 45 rokov

100-130 kg

max. 35 minút

3

Od 25 do 45 rokov

Nad 130 kg

max. 40 minút

3

Od 45 do 70 rokov

40-50 kg

max. 20 minút

3

Od 45 do 70 rokov

50-60 kg

max. 25 minút

3

Od 45 do 70 rokov

60-80 kg

max. 27 minút

3

 


Citácia z knihy H.R.Clark - "Revolucia v liečení všetkých ochorení" :

"Vytváranie frekvencií s kladným prevážením (s pozitívnym offsetom) je najlepší spôsob , ako sa zbaviť všetkých patogénov. Vyžaduje to však viacero aplikácií."

"K likvidácii všetkých patogénov v tele potrebujete tri aplikácie frekvencie s kladným offsetom. Prečo? Prvá aplikácia zničí baktérie a parazity. Pár minút neskôr sa však baktérie a víry (aj keď iného druhu) pravdepodobne opäť objavia. Ponúka sa vysvetlenie, že tieto baktérie a víry infikujú spomenuté parazity, a po ich zničení sa uvoľnia do ľudského tela. Druhá aplikácia zapperu ničí tieto uvoľnené víry a baktérie, avšak po určitej dobe sa objavia znova. Dá sa predpokladať, že tieto víry pôvodne infikovali baktérie zničené druhou aplikáciou a po ich likvidácii sa dostali do tela. Po tretej aplikácii som už nikdy nezistila prítomnosť žiadnych vírov, bakrérií ani parazitov a to ani po niekoľkých hodinách."


DR. Robert Beck je tiež autorom týchto usmernení pre implementáciu zappingu :

Robte ....

Nerobte ....

Odporúčam ....

Dôverujte vašim pocitom! Nastavte si vašu liečbu ako vy cítite.


Snažte sa vždy začínať aplikáciu naštartovaním lymfy a končiť detoxikáciou .Základná celková štruktúra dávky:

  1. Naštartovanie lymfy (3-5 min.)
  2. Naštartovanie imunitného systému (3-5 min.) - tieto prvé dva body sú zahrnuté pod dávkou GOEL START
  3. likvidačná dávka (dĺžka podľa odporúčania v tabuľke) - štruktúru pozri ďalej
  4. Detoxikácia (minimálne 5-15 min.) - tento bod sú zahrnutý pod dávkou GOEL DETOX

Štruktúra likvidačnej dávky: